absolute花店

2014.06–2014.08

 

 

img_1027FJI03

地点                   上海静安

年份                   2014

类别                   改造,商业

面积                   48 m2

 

项目状态            建成

这个临街店铺原有一个狭长的房间和一个小小的入户前院。我们去除了房间和前院之间的外墙,扩大了室内,用橱窗屏挡了街道,只让天光进来。半反射的室内,虚化了空间的边界,仿佛薄雾笼罩。
 
我们自己设计了灯具与家具。片状的挂灯布满整个顶棚,将自然光和人工光弥合在一起,街道上风吹树叶的落影也会在室内跳跃。白色桌子的细脚轻轻的落在地上,让上面的鲜花也失去了重量。