img_1027FJI06

absolute花店

 

地点                   

时间          

类别               

面积              

状态 

上海静安

2014

改造,商业

48 m2

建成

 

 

这个临街店铺原有一个狭长的房间和一个小小的入户前院。我们去除了房间和前院之间的外墙,扩大了室内,用橱窗屏挡了街道,只让天光进来。半反射的室内,虚化了空间的边界,仿佛薄雾笼罩。

 

我们自己设计了灯具与家具。片状的挂灯布满整个顶棚,将自然光和人工光弥合在一起,街道上风吹树叶的落影也会在室内跳跃。白色桌子的细脚轻轻的落在地上,让上面的鲜花也失去了重量。

 

axon_1027FJI
img_1027FJI06